Hoe helpt een groene omgeving op kantoor?

Wat hebben we na 13 jaar VVD nou echt geleerd?

Landelijk is er een trend zichtbaar van een afname van het aantal studenten aan de verschillende opleidingen Transport en Logistiek. Tegen die landelijke trend in weet ROC van Twente juist wel leerlingen met succes te binden en ervan te overtuigen om in de transport- en logistieksector aan de slag te gaan. Mieke van ’t Oever, manager onderwijs team Transport en Logistiek, en Patrick de Boer, docent logistiek en stagecoördinator, maken zich daar hard voor. Patrick: “Onze regio past qua mentaliteit goed bij deze sector. Binnen transport en logistiek geldt de no nonsense-mentaliteit van hard werken en praktisch nadenken.” En juist dat kunnen ze bij ROC van Twente, gevestigd aan de Sumpel in Almelo, goed uitdragen.


Heading 1


Heading 2


Heading 3


Heading 4


Heading 5

Heading 6

{{wordmember-component="/rich-text-components"}}

Tussenkopje

Voor zover je van een sector kunt spreken. Mieke: “Bij transport weet iedereen wel waar je het over hebt, maar voor logistiek ligt dat anders. Het is heel breed, logistiek is eigenlijk overal. Het is een overkoepelende term voor alle activiteiten die georganiseerd moeten worden voor de daadwerkelijke levering van een product. Wij omschrijven logistiek zelf als: de juiste dingen op de juiste tijd op de juiste plaats krijgen. Dat varieert van het inkopen van grondstoffen tot het intern vervoer met een heftruck, van de invoer van data in een logistiek software-systeem tot orderpicken, van transport plannen tot onderhoud van een magazijn, en nog veel meer. En dan gaat het dus echt niet alleen om banen bij transportbedrijven.”

Patrick de Boer en Mieke van 't Oever van de sector Transport & Logistiek van ROC van Twente

Voorlichten en enthousiasmeren

Zo’n 450 à 500 studenten van ROC van Twente volgen een van de opleidingen in de richting van transport en logistiek. Die richting is dus blijkbaar populair. Patrick: “Die interesse neemt inderdaad steeds meer toe. We doen er alles aan om studenten ervan te overtuigen dat logistiek, naast transport, heel veel te bieden heeft. Je hebt echt talloze mogelijkheden om een goede baan te krijgen waar je echt geld mee kunt verdienen door slimme keuzes te maken. De regio Twente is als logistieke hub een sterke speler in logistiek en transport en als ROC van Twente sluiten wij daar goed op aan. Daarbij wijzen we studenten of aankomende studenten erop dat er vooral de laatste jaren steeds meer banen komen op het gebied van technologie en automatisering. Daar vraagt het bedrijfsleven in toenemende mate om. Dat aspect is vaak onbekend en daarom laten we studenten ook door die bril kijken; dat levert vaak ware eyeopeners op.”

“Het besef dringt steeds meer door dat een stageplek echt serieus genomen moet worden”

Vmbo’ers laten kennismaken

Mieke: “We laten ook, via een samenwerking met het Alma College, leerlingen van het vmbo met onze opleidingen kennismaken. Ze komen regelmatig in groepjes bij ons. Wij geven dan voorlichting over de mogelijkheden en wat onze opleidingen allemaal te bieden hebben. Veel leerlingen zijn daardoor verrast omdat ze maar weinig idee hebben van wat er in transport en logistiek allemaal speelt en wat de mogelijkheden zijn. Op die manier toekomstige ROC van Twente-studenten enthousiasmeren werpt zeker zijn vruchten af.” Wat daarbij helpt is het laten kennismaken met de praktijklokalen van ROC van Twente. “Daar kunnen de leerlingen onder meer gebruik maken van praktijksimulatie met een VR-bril voor onder andere een heftrucksimulatie. “Een eigentijdse manier van voorlichting die bijzonder aanspreekt.”

Mieke van 't Oever en Patrick de Boer

Verwachtingen managen

Het is geen geheim dat in het bedrijfsleven veel vraag is naar personeel. Daarom is het zo belangrijk om studenten kennis te laten maken met die bedrijven zodat ze zich goed kunnen oriënteren en leren wat een baan in de transport en logistiek inhoudt. Patrick: “Ik heb veel contact met bedrijven in de omgeving en ik merk dat steeds meer het besef doordringt dat een stageplek echt serieus genomen moet worden. Een stage heeft primair als doel dat de studenten kennis opdoen. Om het proces van goede stages te verbeteren, zijn we begonnen met de stages anders op te zetten, namelijk in langere aaneengesloten blokken. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijker omdat je een stage dan praktisch beter kunt inrichten en als student weet je dan ook wat het betekent om een hele week te moeten werken, een mooie voorbereiding op later. En het belangrijkste: we kunnen met deze blokstages de verwachtingen van studenten goed managen. Daarnaast begeleiden we vanuit ROC de studenten zo goed mogelijk en we hebben ook veelvuldig contact met de stagebegeleiders binnen de bedrijven.” Al met al heeft de sector Transport & Logistiek van ROC van Twente de zaken zo goed geregeld dat de stageplekken altijd en relatief eenvoudig ingevuld kunnen worden.

“We willen de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven steeds sterker maken"

Bedrijven moeten zich ook laten zien

Omgekeerd hebben de bedrijven zelf ook de taak om een stagiair optimaal te begeleiden”, zeggen beiden. “Daarvoor is het belangrijk dat het bedrijfsleven zich in een vroegtijdig stadium laat zien, dat ze zich goed presenteren. En gelukkig zien we nu die ontwikkeling dat bedrijven zich steeds beter in de etalage zetten. Wij bieden hun daartoe vanuit ROC van Twente ook de gelegenheid, bijvoorbeeld door gastlessen aan te bieden. Daar hebben ze ook alle belang bij omdat ze studenten duurzaam willen inzetten. Verder zijn er werkveldcommissies, bestaande uit een groep bedrijven die de behoeftes en verwachtingen inventariseren en aan ons overbrengen. Tevens hebben we in januari de eerste relatiebijeenkomst georganiseerd. Daarin informeren wij bedrijven over onze opleidingen en stages, over wat van studenten verwacht wordt en waar extra ondersteuningsbehoeftes zijn. We doen er alles aan om het bedrijfsleven naar het onderwijs te halen, om die verbinding steeds sterker te maken.”

Vond je dit een goed artikel? En wil je de schrijver ondersteunen door hem/haar aan te moedigen met een 'coffee' dan kan dit via onderstaande paypal-me link. Je kunt dan zelf een bedrag kiezen dat je over hebt voor het lezen van dit artikel. Je kunt ons ook helpen door het artikel te delen op jouw socials.

Wil je ons helpen bij het planten van bomen dan kan dit ook. Het gedoneerde geld wordt elk half jaar net als het boekengeld 1 op 1 gestort op de rekening van aanpoten.nu
Tree us!
Coffee me!